Početna

Šatori Maštarko su namenjeni deci. Izrađeni su od pažljivo biranih prirodnih materijala. Imaju važnu ulogu za razvoj dečije mašte i srećno detinjstvo.
Ručno rađeni šatori Vam mogu ponuditi mnogo više izbora nego šatori iz masovne proizvodnje. Svaki šator se izrađuje sa posebnom pažnjom i svaki novi šator je malo drugačiji od prethodnog.